Hot- och våldshantering i praktiken - Webutbildning

Lär dig att förebygga och hantera hot och våld på jobbet!

Bild till webutbildning - annons FB 200313