Om Hansi Stafbom

Hej!

De senaste 30 åren har jag arbetat med att utbilda inom olika typer av Hot- och våldshantering. Jag har även, parallellt med det arbetat som säkerhetschef och mer att skydda hotade och våldsutsatta personer under ca 25 år och under 15 av dessa år drev jag även ett antal mindre HVB-hem för ungdomar med svåra sociala problem.

För att kunna göra allt detta har jag såklart genomgått ett stort antal utbildningar inom bl a brottsprevention, taktisk kommunikation - Verbal judo, Kognitiv beteendeterapi, personskydd, pedagogik, skolsäkerhet, självskydd och kontrollteknik med mera. Jag kan genom alla dessa utbildningar och den erfarenhet jag har samlat på mig titulera mig "Personsäkerhetsspecialist och skolsäkerhetsspecialist". 

Som hobby har jag tränat olika typer av självförsvar i mer än 40 år och har totalt 14 dangrader. 

1989 grundade jag säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien AB och har alltså sedan dess arbetat med brottsprevention på olika sätt.

Idag består Säkerhetsakademien av tre avdelningar: AKADEMIEN där vi utbildar inom hot- och våldshantering på olika sätt och genomför olika typer av konsultuppdrag som t ex att göra riskanalyser och skapa handlingsplaner.

Inom den andra avdelningen arbetar vi med att skydda hotade personer. Detta gör vi genom att erbjuda SKYDDAT BOENDE på olika sätt men alltid med tillgång till mycket väl utbildad personal.

Den sista avdelningen kallar vi för IFÖ och där arbetar vi med INTENSIV FÖRSTÄRKT ÖPPENVÅRD för familjer som har stora problem och barnen riskerar att hamna i kriminalitet eller utanförskap. Det kan också vara familjer där det förekommer våld.

 • SSK Säkerhetsakademien AB

  “Det här är den bästa kursen jag någonsin gått, alla kategorier!”

  Den vanligaste kommentaren vi får.

 • SSK Säkerhetsakademien AB

  “I absolutely love this. Brilliant.”

  CEO, Jane Doe Corp

 • SSK Säkerhetsakademien AB

  “I don't know any way in which I could more strongly recommend this.”

  CEO, John Doe Corp

What I'm up to on Instagram…